WELCOME TO GENEVA CENTRE FOR SECURITY SECTOR GOVERNANCE – INSTITUTE DCAF LJUBLJANA

News

08.07.2015

Project Assistant - Projektni Asistent

Institute DCAF Ljubljana is looking for a motivated individual to join its ranks and support its activities in the period from mid- August until December 2015.

The Project Assistant will mainly assist the Senior Advisors and Project Managers in preparation and execution of activities within the PCC SEE and other tasks as needed.

Main tasks and responsibilities will be:
-    Assisting Senior Advisors and Project Managers in the organisation of conferences, workshops, and training seminars
-    Organisation and coordination of events
-    Booking of hotels and venues
-    Arranging flight tickets and other transportation
-    Preparation of work packages
-    Coordinating with the stakeholders
-    Other tasks as needed

Successful candidates will meet the following criteria:
-    Minimum a secondary school degree
-    Excellent command of written and spoken English; knowledge of Bosnian/Croatian/Serbian language is considered an asset
-    Good command of the MS Office suit, especially MS Excel, MS Outlook, MS Word
-    Must be well-organised
-    High attention to details
-    Ability to work fast, under short deadlines
-    Ability to work independently, with limited supervision; to be proactive and solution-oriented
-    Ability to work in an international team and environment
-    Willing to travel abroad
-    Knowledge in professional communication and the ability to negotiate
-    Previous experience in travel and event organisation is considered an asset

We offer:
-    Regular pay
-    Work in a well-organised collective
-    Work in an international environment

Duty station: Ljubljana, Slovenia

Starting date: Mid-August 2015

Duration: until December 2015

Interested and qualified candidates are invited to submit their applications by e-mail to r.derencin@dcaf.ch. Applications must include:

•    a letter of motivation in English
•    a CV in English

The subject line of the application email should mention: “Vacancy Institute DCAF Ljubljana / PCC SEE Secretariat –LASTNAME”. The deadline for applications is 20 July 2015. Only applications containing all requested documents will be considered.

Only candidates shortlisted for an interview will be contacted.

* * * * *

Inštitut DCAF Ljubljana med svoje vrste vabi motiviranega posameznika, ki bi se pridružil utečenemu kolektivu v obdobju od sredine avgusta do decembra 2015.

Glavne zadolžitve Projektnega asistenta predstavljajo pomoč vodstvu ter projektnim vodjem pri pripravi in izvedbi aktivnosti v okviru PCC SEE ter druge naloge po navodilih.

Delovne naloge in obveznosti:
-    Pomoč vodstvu ter projektnim vodjem pri organizaciji sestankov, konferenc, seminarjev ipd.
-    Organizacija in koordinacija dogodkov
-    Rezervacija hotelov, konferenčnih dvoran ter letalskih kart
-    Organizacija prevozov
-    Izdelava in priprava delovnih gradiv
-    Koordinacija s partnerji
-    Druge naloge po navodilih

Od uspešnega kandidata pričakujemo:
-    Najmanj zaključena srednja šola
-    Odlično poznavanje angleškega jezika (govorno in pisno izražanje); poznavanje bosanskega, hrvaškega ali srbskega jezika je prednost
-    Dobro poznavanje MS Office paketa (še posebej MS Excel, MS Outlook, MS Word)
-    Dobro organiziranost
-    Sposobnost hitrega in natančnega dela znotraj kratkih časovnih rokov
-    Sposobnost samostojnega dela pod minimalnim nadzorom
-    Proaktivnost in sposobnost kreativnega razmišljanja
-    Orientiranost k reševanju težav
-    Sposobnost dela v mednarodnem okolju
-    Pripravljenost potovati v tujino
-    Znanje poslovnega komuniciranja ter sposobnost pogajanja
-    Pretekle izkušnje z organizacijo dogodkov so prednost

Ponujamo:
-    Redno in stimulativno plačilo
-    Delo v utečenem kolektivu
-    Delo v mednarodnem okolju

Mesto zaposlitve: Ljubljana, Slovenija

Trajanje: od sredine avgusta 2015 do decembra 2015

Zainteresirani in kvalificirani posamezniki naj pošljejo prijavo na naslov r.derencin@dcaf.ch. Prijava mora vključevati:

•    Motivacijsko pismo v angleškem jeziku
•    CV v angleškem jeziku 

Zadeva sporočila mora vključevati »Vacancy Institute DCAF Ljubljana / PCC SEE Secretariat – PRIIMEK«. Rok za prijavo je 20 julij 2015. Upoštevale se bodo samo popolne prijave, prispele do tega roka.

Na razgovor bodo povabljeni samo kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor.